Møbelrens

Ingenting har så stor innvirkning på møbeltekstilets levetid som godt og regelmessig renhold. Møbeltekstiler, i likhet med tepper, krever andre typer renholdsmidler enn de som brukes på vanlige tekstiler. Kontor og kantinestoler, samt møbler i fellesområder, bør vaskes og renses en til to ganger i året.

Tepperens

Tepper på gulv gir trivsel, komfort, lydabsorbering og energibesparelse. Tepper har en god evne til å binde støv og andre luftpartikler, hvilket har en positiv effekt på inneklimaet. Det hindrer støv i å virvle opp ved enhver bevegelse. Men støvet sitter etterhvert fast, og teppet blir mettet. Når dette skjer slipper det støvpartiklene som virler opp igjen. Det er her tepperens kommer inn som en viktig faktor for vedlikehold og miljø. Rens bør utføres en til to ganger i året som et minimum.