Luften og inneklima påvirkes av støvansamlinger fra blant annet interiør, elektronikk og syntetiske fibre som også gir svevestøv. Det er viktig å fjerne dette regelmessig da det kan gi grobunn for mikroorganismevekst som kan gi allergi, økt sykefravær og nedsatt aktivitet.

Minst én gang i året bør man ta en grundig rengjøring på områder og flater som er vanskelig tilgjengelig og som ikke dekkes av det daglige renholdet.