Daglig rengjøring blir utført av vårt profesjonelt opplærte personell på dager og tidspunkter som er hensiktsmessig for din bedrift. Fast, hyppig og nøyaktig renhold fremmer trivsel, bedrer inneklima ig gir bedre arbeidsmiljø på kontoret og i de øvrige lokaler.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å bidra til å vedlikeholde inventar og bygninger, noe som er en investering som øker levetid og verdi. Ved utarbeidelse av renholdsplan blir frekvens valgt etter lokalenes bruk, belastning og behov.

Vi utarbeider renholdsplaner og arbeidsbeskrivelser som inkluderer spesielle behov etter kundens ønsker.