Fasaden er ofte førsteinntrykket! En skitten og lite velholdt fasade kan gi besøkende et galt inntrykk av virksomheten. Over tid vil fasaden bli støvete og skitten. Og den angripes av sur nedbør, svertesopp mm. Regelmessig rengjøring av fasaden er nødvendig for å hindre skader i den, og for at den skal holde seg fin og presentabel. Ulike bygg og fasader har ulikt behov for rengjøring og frekvens av denne. Ligger bygget nær vei med mye trafikk så vil den nødvendigvis ha behov for rengjøring oftere enn om bygget ligger mer skjermet for trafikk, vær og vind.

La oss ta en titt på de ulike metodene for rengjøring av fasader.

Kjemisk rengjøring

Det hender at man må ty til med kjemikalier for å få bort fastsittende smuss. Hvis fasaden består av porøse materialer vil den først fuktes med vann før kjemikalier legges på. Dette for å forhindre at kjemikaliene i seg selv skader fasaden.

Syre kan bryte ned smuss, men likevel er ikke dette alltid en god metode. Dette fordi syre vil skade materialer som f.eks. aluminium, marmor osv.

Basiske rengjøringsmidler benyttes på flater der skitten ikke har reagert med fasadematerialet. Men sterke basiske rengjøringsmidler kan etse glass.

Etter at fasaden er rengjort med kjemikalier må den alltid spyles grundig. Alle rester av kjemikalier skal bort. Loni Servicepartner har lang erfaring i rengjøring av fasader og kan vise til en lang rekke referanser.

Vasking og spyling

De aller fleste fasader kan rengjøres vha. høytrykksspyling. Hvor høyt trykk som benyttes samt temperatur på vannet avhenger av materialene som er benyttet i fasaden. Bruker man for høyt trykk så vil fasaden kunne skades. Typiske skader er saltutslag, fuktskader og frostsprenging.

Best resultat får man dersom man kombinerer høytrykksspyling med bruk av kjemikalier. Først legges kjemikaliene på, vanligvis nedenfra og opp. Deretter spyles fasaden nedenfra og opp. Til slutt skylles kjemikalier, rengjøringsmiddel og smuss av, ovenfra og ned.

Som ved annen rengjøring så vil varmt vann gi bedre effekt enn kaldt vann. Men fasader sammensatt av ulike materialer med ulik utvidelse ved høyere temperatur vil lett kunne skades om vannet er for varmt.

Det er også mulig å benytte damp ved rengjøring. Damp under trykk vil gi økt tempratur i veggen/fasaden. Benytt alltid fagfolk slik at risikoen for skader er så liten som mulig. Ta gjerne en prat med oss om hva som egner seg for dere og fasadene på byggene.

Mekanisk rengjøring

Mekanisk rengjøring kan være manuell eller maskinell.

De manuelle metodene er minst vanlig. Dette består av børsting, skraping og/eller sliping. Ved slikt arbeid er det svært viktig at man er nøye slik at overflaten ikke tar skade. Husk at jevnlig vedlikehold og rengjøring av fasader minsker behovet for mekanisk rengjøring. Dermed minskes også den totale slitasjen på fasaden.

Maskinell mekanisk rengjøring består i sandblpsing, dvs. sand som blåses mot fasaden vha. trykkluft. Her brukes det enten våt eller tørr sand. Men sandblåsing kan alltid medføre skade på fasaden. Dessuten vil det være mye støy og støv forbundet med prosessen. Derfor må man alltid spyle grundig med vann etter sandblåsing.