Coronaviruset tar ikke ferie. Og vi er slett ikke kvitt det. For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Loni Servicepartner kan hjelpe dere med risikovurdering og utarbeidelse av plan/opplegg for nedvasking og styrket rengjøring etter gjenåpning.

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet
  • Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Loni Servicepartner hjelper deg også med desinfisering av uteområder

I tillegg til periodisk rengjøring av fasader bistår vi selvfølgelig gjerne med løpende rengjøring og desinfeksjon på alle typiske berøringsflater utvendig. Dette er ikke nødvendigvis begrenset til dører og porter. Har dere sittegrupper utendørs? Eller andre utendørsområder som bør rengjøres oftere? Ta kontakt så finner vi en rengjøringsplan for disse områdene også.