Utover daglig renhold er periodisk gulvvedlikehold den viktigste faktor for å ta vare på materialene og levetiden til ethvert gulvbelegg. Det kan gi mangedoblet kostnad om man utsetter dette arbeidet for lenge.

Med våre moderne maskiner kan vi rense, polere, skure, bone, olje og vedlikeholde alle typer gulv med rette produkter og rett behandling.