Regelmessig vask av disse områdene er like viktig som kantiner og kontorer. HMS er like viktig for alle, og da må også disse områdene vaskes og rengjøres. Noen av områdene må tas hyppig, andre med lavare frekvens.

Vi er rådgivere og vil presentere vaskeplaner som er relevante for den enkeltes virksomhet og behov.

Som eksempel er vi ansvarlig for å holde Toyota-byggene i Asker, Bærum og på Lierskogen i presentabel og god stand. Her tar vi alt av inn- og utvendig renhold og har gjort dette i mange år. Sammen med ledelsen har vi lagt opp en fornuftig plan for dette. Vår erfaring og kompetanse speiles i dette samarbeidet.