Ang. coronavirus2020-06-19T16:19:24+02:00

Tema: coronavirus, pandemi og rengjøring

Er dere trygge på at rengjøringsrutinene er tilstrekkelige?
Loni Servicepartner har lang erfaring innen en rekke problemstillinger vedrørende rengjøring. Vi har bistått en rekke kunder med de nye utfordringene som coronaviruset har medført og vi har gode rutiner for utarbeidelse av renholdsplaner som er i tråd med de til enhver tid gjeldende rådene fra myndighetene. Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på.