Har du spørsmål om renhold?

Ring oss på tlf. +47 99 47 57 82 / +47 99 51 71 23

Kontortid

Mandag – Fredag: 08:00 – 16:00

Miljøfyrtårn forplikter

Topp hygiene – Fokus på miljø – Unngå helseskadelige produkter – Din sikkerhet

Vi benytter nesten bare svanemerkede produkter. Behovsvurdering er viktig for å sikre en mest mulig rasjonell drift gjennom minst mulig bruk av kjemikalier. Vi står for innkjøp av kjemikalier og sanitærprodukter også hos mange av kundene. Dette forenkler kundenes ivaretagelse av miljø.

Riktig implementert vil miljøtiltak være til beste for oss alle.

Nøye utvelgelse av produkter og verktøy som benyttes ved rengjøring sikrer vi en hverdag som er tryggest mulig både for våre kunder, våre kunders kunder/gjester og våre ansatte. Slik vil miljøstyring bidra til å redusere både vår og våre kunders negative påvirkning på miljøet rundt oss, og – ikke minst – arbeidsmiljøet både for våre kunder og våre ansatte.

Denne arbeidsmetoden gir også best mulig lønnsomhet for våre kunder. I utarbeidelse av arbeidsplaner i samarbeid med våre kunder vil vi alltid bistå med forslag til miljøtiltak som vil være til beste for alle parter.

Vi tar kildesortering, gjenvinning og gjenbruk seriøst. Vi vil alltid jobbe for reduksjon av avfall. Ved digitalisering av prosesser og kommunikasjon med våre kunder så reduserer vi også papiravfall.

Kontakt oss

Gi oss en kort beskrivelse av behov så kontakter vi deg for gratis befaring. Konkuransedyktige priser.

+47 99 47 57 82

+47 99 51 71 23

post@loni.no

Kontakt oss

Gi oss en kort beskrivelse av behov så kontakter vi deg for gratis befaring. Konkuransedyktige priser.

+47 99 47 57 82

+47 99 51 71 23

post@loni.no